Připravili jsme pro Vás hypoteční kalkulačku, které Vám umožňuje orientačně vypočítat výši hypotéky a jednotlivých splátek na základě aktuálních úrokových sazeb, hodnoty nemovitosti, vlastních zdrojů a doby splatnosti.


Platební podmínky

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete si zarezervovat konkrétní byt? Neváhejte tedy, kontaktujte naše prodejce a domluvte si s nimi osobní schůzku. Naši prodejci velmi rádi zodpoví veškeré Vaše dotazy a poskytnou doplňující informace o Vámi vybraném bytu. V našich prodejních centrech máte též možnost zkonzultovat Vaše finanční možnosti s hypotečním poradcem, který s Vámi důkladně probere všechny možné varianty financování bytu.

Rezervační smlouva

Pakliže jste se rozhodli pro jeden z námi nabízených bytů, je nutné, abyste s námi podepsali rezervační smlouvu. K tomu Vám stačí pouze občanský průkaz a 50.000 Kč na rezervační zálohu. Jsme si vědomi, že tuto částku nenosí každý klient u sebe. Z tohoto důvodu nabízíme možnost uhradit při podpisu smlouvy pouze 5.000 Kč a zbylou část, tedy 45.000 Kč, doplatit do 3 pracovních dnů převodem. V momentě, kdy je podepsána rezervační smlouva a splněny všechny nutné náležitosti se již nemusíte bát, že Vás o vysněný byt někdo připraví. Již před podpisem Rezervační smlouvy / Smlouvy o smlouvě budoucí kupní musí být Budoucím kupujícím určena varianta platebního kalendáře.

Financování Standard - vlastní zdroje

Platební kalendář STANDARD slouží výhradně a pouze k financování předmětu prodeje z vlastních finančních zdrojů klientů, tzn. předmět prodeje nelze a nebude možné použít jako zástavu třetím stranám. V případě volby tohoto financování se platba kupní ceny dělí na 4 části:

  • rezervační poplatek 50.000,-
  • úhrada 10% z kupní ceny (se započtením rezervačního poplatku) do 10dnů od podpisu SOSBK
  • úhrada 70% z kupní ceny do 30dnů od podpisu SOSBK
  • doplatek 20% z kupní ceny do 30dnů od získání kolaudačního souhlasu

Financování Hypotéka

Platební kalendář HYPOTÉKA slouží výhradně k financování předmětu prodeje kombinací vlastních finančních zdrojů klientů s hypotečním úvěrem. V případě využití financování hypotéčním úvěrem se navyšuje základní kupní cena o 3%. V případě volby tohoto financování se platba kupní ceny dělí na 3 části:

  • rezervační poplatek 50.000,-
  • úhrada 10% z kupní ceny (se započtením rezervačního poplatku) do 10dnů od podpisu SOSBK
  • doplatek 90% z kupní ceny do 30dnů od získání kolaudačního souhlas

Zde je pro Vás připraven ke stažení průvodce hypotékou:  průvodce hypotékou.pdf

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Po výběru varianty financování je dalším krokem podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK), která se podepisuje do 30 ti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Tato smlouva je obsáhlejší a řeší například způsob provedení klientských změn, jak a kdy bude podepsána kupní smlouva, jasně stanovuje práva a povinnosti obou stran a další. Dále se v této smlouvě jasně stanovuje plateb­ní kalendář s variantou financování. Zde jedinou nutnou podmínkou je 1. splátka ve výši 10% (již zahrnuje rezervační zálohu) splatná do 10 ti dnů od podpisu SoSBK. Tato podmínka je stejná jak pro variantu Standard, tak variantu Hypotéka. Pro variantu Standard následně platí podmínka úhrady 70% z kupní ceny do 30 dnů od podpisu SOSBK. Zbytek ceny je možné uhradit po kolaudaci, před podpisem kupní smlouvy. Klienti, kteří zvolí financování variantou Standard, od nás obdrží zdarma bankovní záruku na uhrazenou částku. Klienti, kteří se rozhodli financovat koupi bytu prostřednictvím hypotéčního úvěru, mohou kontaktovat naše finanční centrum, které jim zpracuje nabídku na financování od různých finančních ústavů.

Klientské změny

Přílohou SoSBK jsou kromě standardů též termíny klientský změn, tzn. termíny, do kterých je nutné nahlásit a uhradit klientské změny, které se týkají např. změny dispozic, výměny zařizovacích předmětů, úprava rozvodů, či jiné speciální požadavky klienta. Každý druh klientské změny lze provést jen do určité fáze výstavby, proto jsou omezeny předem danými termíny. Pakliže zakoupíte byt po těchto termínech, je možné klientské změny projednat individuálně, nebo je možné je provést po kolaudaci celého projektu. Klientské změny sjednáváte v klientském centru v ulici U Plynárny 1533/73a, kde jsou vystaveny základní standardy a zařizovací předměty jednotlivých projektů. Po odsouhlasení klientské změny je pro její realizaci a objednání potřeba podepsat dodatek k SoSBK. Klientská změna se provádí až po uhrazení celé její ceny do termínu stanovaném v dodatku.

Kupní smlouva

Krátce před kolaudací budou klienti, informováni o blížícím se dokončení projektu. Všichni klienti musí provést kontrolu dokončeného bytu, aby se přesvědčili, že vše odpovídá jejich představám. Po finančním vypořádání, tzn. doplacení celé kupní ceny, dochází k podpisu kupní smlouvy a oficiálnímu předání bytu. Pro usnadnění celého procesu koupě Vámi vybraného bytu je pro Vás k dispozici profesionální tým prodejců a hypotečních poradců.