PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA 7MB (PDF) KE STAŽENÍ ZDE

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA - TABULKA JEDNOTEK VČ. OBCH. ČÍSEL BYTŮ

VÝPIS Z KATASTRU (LIST VLASTNICTVÍ) - DŮM - SE ZAPSANÝMI JEDNOTKAMI A ČÍSLEM POPISNÝM (PDF)

VÝPIS Z KATASTRU (LIST VLASTNICTVÍ) - JEDNOTLIVÉ JEDNOTKY(PDF)

Kolaudační souhlas (PDF)

Doklad o přidělení čísla popisného (PDF)

Doklad o přidělení čísel orientačních (PDF)


Stavební povolení (PDF)