Bydlete rok ZADARMO

20.03.2018

Klienti, kteří rezervují byt v termínu 19.3.-30.4.2018 od nás obdrží BONUS ve formě roční úhrady poplatků spojených s vlastnictvím bytu. ROK tak můžete bydlet ZADARMO! Podmínky akce jsou uvedeny v detailu novinky.

Marketingová akce – „Rok bydlení zdarma“

Marketingová akce – Rok bydlení zdarma se vztahuje na klienty (dále jen „kupující“), kteří v době od 19. 3. 2018 do 30.4.2018 uzavřou se společností ELEMENT LETŇANY s.r.o. (dále jen „prodávající“) Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi bytu / studia (dále společně jen „jednotka“) v projektu Element Letňany a zároveň nejpozději do 30.4.2018 uhradí na účet prodávajícího minimálně 10% z kupní ceny jednotky včetně DPH uvedené ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní.

•             Na základě této marketingové akce uzavře prodávající s kupujícím současně s kupní smlouvou na jednotku v projektu Element Letňany, dohodu o úhradě záloh (fixních měsíčních plateb) na následující plnění spojená s užíváním jednotky a s ní související služby (dále jen „dohoda o úhradě“), ve které se prodávající zaváže hradit za kupujícího v souladu s podmínkami stanovenými touto marketingovou akcí:

zálohy na:

 • provoz výtahu
 • osvětlení společných prostor
 • odvoz komunálního odpadu
 • úklid společných prostor
 • dodávku vody a odvádění odpadních vod
 • pojištění objektu
 • ohřev teplé užitkové vody
 • servis
 • dodávku tepla
 • údržbu zeleně
 • příspěvek do fondu oprav
 • havarijní servis

fixní platby za:  správu objektu

(zálohy a fixní platby dále jen „platby“)

•             Dohoda o úhradě bude uzavřena při podpisu kupní smlouvy, přičemž před uzavřením kupní smlouvy musí být uhrazena celá kupní cena jednotky včetně DPH

•             Dohoda o úhradě bude uzavřena na dobu jednoho roku s počátkem ode dne převzetí jednotky kupujícím

•             Dohodou o úhradě bude maximální výše plateb, které bude prodávající hradit za kupujícího omezena pro jednotlivé kategorie jednotek takto:

 • byty kategorie 1+kk a 2+kk -  maximální výše plateb 3 500,- Kč / měsíc
 • byty kategorie 3+kk - maximální výše plateb 5 000,- Kč / měsíc
 • studia  - maximální výše plateb 3 500,- Kč / měsíc

•             Na základě ročního vyúčtování plateb bude případný přeplatek plateb vrácen prodávajícímu.

•              Pokud v souvislosti s užíváním jednotky po dobu platnosti Dohody o úhradě vznikne po úhradě plateb prodávajícím kupujícímu nedoplatek na platbách, bude část tohoto nedoplatku vyúčtována prodávajícímu tak, aby prodávající uhradil za klienta v průběhu platnosti Dohody o úhradě maximálně částku rovnající se dvanáctinásobku maximální výše měsíčních plateb. Případná zbylá část nedoplatku bude vyúčtována kupujícímu a kupujícím hrazena

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek této marketingové akce.